بایگانی/آرشیو برچسب ها : فزیاب نوین |

اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی

اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی

اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی ، هیچ گاه بدون‌ داشتن ابزار‌ دقیق برای حفاری اقدام نکنید ، دقت کنید به تصویر ، اولین چیزی که در تصویر مشاهده می شود زمین سبز و حفره های ابی رنگ و فلز قرمز رنگ ، این‌ تصویر را اپاتور‌ گنج یاب ایمیجر ۲۵۰۰۰ گرفته است ، در مشاهده ی اولیه کاملا مشهود می باشد که چند حفره قبلا در‌ کنار نقطه اصلی ایجاد شده است ، یعنی این که اپراتورانی که قبلا سر همان زمین رفته بودند نتوانسته اند که نقطه دقیق هدف را‌پیدا کنند ، و این امر‌ باعث اتلاف وقت و هزینه می شود ، اپراتوران باید دقت کنند کا از ابزار دقیق لازم  داشته باشند ، چون اسکنر می تواند به شما بگوید که هدف واقعی در کحا قرار دارد ، ردیاب های آنتنی گاز را می گیرند که باعث‌ خطا …

بیشتر بخوانید »