بایگانی/آرشیو برچسب ها : قانون دفینه

قانون دفینه

قانون دفینه

قانون دفینه قانون دفینه در ایران به چه صورتی است قانون دفینه ، دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده، و طبق ماده ۱۷۳ قانون مدنی بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود ، و چنانچه مالک آن معلوم نباشد. به موجب ماده ۱۷۴ همان ملک کسی است که آن را پیدا کرده است . ماده ۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد ، قانون دفینه ، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد . ماده ۱۷۶ – دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است . قوانین مربوط به میراث فرهنگی ۱-انجام هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع است . ۲-در صورت کشف عتیقه کاشف مکلف است در اسرع وقت آن را …

بیشتر بخوانید »