بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدار سنسور فلزیاب

اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی

اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی

اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی اهمیت استفاده از اسکنر در گنج یابی ، هیچ گاه بدون‌ داشتن ابزار‌ دقیق برای حفاری اقدام نکنید ، دقت کنید به تصویر ، اولین چیزی که در تصویر مشاهده می شود زمین سبز و حفره های ابی رنگ و فلز قرمز رنگ ، این‌ تصویر را اپاتور‌ گنج یاب ایمیجر ۲۵۰۰۰ گرفته است ، در مشاهده ی اولیه کاملا مشهود می باشد که چند حفره قبلا در‌ کنار نقطه اصلی ایجاد شده است ، یعنی این که اپراتورانی که قبلا سر همان زمین رفته بودند نتوانسته اند که نقطه دقیق هدف را‌پیدا کنند ، و این امر‌ باعث اتلاف وقت و هزینه می شود ، اپراتوران باید دقت کنند کا از ابزار دقیق لازم  داشته باشند ، چون اسکنر می تواند به شما بگوید که هدف واقعی در کحا قرار دارد ، ردیاب های آنتنی گاز را می گیرند که باعث‌ خطا …

بیشتر بخوانید »