بایگانی/آرشیو برچسب ها : نشانه خط و خطوط در گنج یابی و دفینه یابی|

نشانه خط و خطوط در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه خط و خطوط در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه خط و خطوط در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه خط و خطوط در گنج یابی : نشانه خط و خطوط ، یک خط راست به ما جهت می دهد . این نشانه یکی از نشانه های گنج یابی به حساب می آید .   یک یا چند خط بر پیچ و خم بصورت موج ، این را بیان می کند که باید در جهت آب جستجو و بررسی انجام داد . دو خط افقی ، و در وسط آن یک خط عمودی و در بین آن ها نشانه یک دایره ، نشان دهنده ورودی یک غار می باشد باید محوطه رو خوب بررسی کنید  . دو خط عمودی و در وسط آنها یک خط افقی ، و در بین آنها یک دایره خبر دهنده ی یک غار تله دار می باشد بسیار احتیاط کنید. دو خط افقی و چهار خط عمودی و در بیرون خطوط …

بیشتر بخوانید »