بایگانی/آرشیو برچسب ها : نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی گمانه اول نشانه پارچ یا ظرف آب نشانه پارچ و ظرف آب اگر با دید گنج یابی ببینید ، ماهیت پارچ برای انتقال آب بوده ، اگر پارچ شما پر از آب بوده ، باید با دقت نگاه کنیم جهت سر ریز نشانه پارچ از کجا است آن سمت را با دقت بررسی کنید . گمانه دوم نشانه پارچ یا ظرف آب اگر کنار رودخانه و تالاب نشانه پارچ را دید ، بیان کننده این است که در نزدیکی رودخانه باید به دنبال گنج برگردید . معمولا گنج بزرگی در انتظار شما نیست . گمانه سوم نشانه پارچ یا ظرف آب قطعا نشانه آب یا تالابی در نزدیکی نشانه است . اگر پارچ رو به صورت ایستاده دیدید ، محوطه رو بگردید چاهی در نزدیکی است . اگر نقش یا طرحی رو پارچ بود دقت کنید احتمالا طرح منطقه است یا نقشه …

بیشتر بخوانید »