بایگانی/آرشیو برچسب ها : نشان پیکان در دفینه

نشانه تیر یا پیکان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

نشانه تیر یا پیکان به ما جهت می دهد.

نشانه تیر یا پیکان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه تیر یا پیکان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست جهت حرکت را نشان می دهد. سعی کنید نشانه تیر یافته شده را به خوبی بررسی کنید .   ساق های تیر اندازه زده شود. کوتاهی و بلندی آن تشخیص داده شود ، و به اندازه تفاوتشان و در جهت ساق بلندتر، حرکت میکنیم . در آخرین قدم برداشته شده، بررسی انجام دهید. ساق سمت چپ تیر اندازه گیری کنید ، هر سانت به معنای یک قدم است . در جهت ساق باز، کاوش انجام دهید . ساق سمت راست تیر اندازه گیری می شود، هر سانت به معنی یک قدم می باشد. در جهت پر باز، کاوش انجام می شود. اگر ساق های تیر برابر باشند، ۷۰ قدم به جهت عقب تر رفته، در منطقه مربوطه جستجو انجام می دهیم . گمانه دیگر …

بیشتر بخوانید »